ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
ORGANICFORCE.HU OLDAL TERMÉKEIT VÁSÁRLÓK RÉSZÉRE
Hatályos 2016. februártól
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Organic Force Webshop üzemeltetője:

Cégnév: Vitalexpert Kft.
Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 100.
Cégjegyzékszám. 01-09-971-931
Adószám: 13928889-2-41
Jegyzi: Budapesti Cégbíróság
Bankszámlaszám: 10918001-00000033-39280004
Kapcsolat: info@organicforce.hu
Ügyfélszolgálat: 0670 608-4173
Ügyvezető: Gubcsi Lajos Levente

(a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és
kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban
együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. Az organicforce.hu oldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott
megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.2. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően
kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a
megrendelés ikonra kattintás megerősítésével kezdődik. A megrendelés
email-ben történő automatikus visszaigazolásunk után jön létre. A felek
között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt
szerződésnek minősül.

2. A megrendelés
2.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk
használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról,
illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen
megismerni.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, bruttó
(ÁFA-t tartalmazó) ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás
költségét.

2.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a
Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek
vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága
ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a
nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy
becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0″
Ft-os vagy “1″ Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás
áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást,
amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

2.4. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő
a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a
Megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a
Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul
megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve
egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.5. Megrendelő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen
Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek
ismeri el.

2.6. Szolgáltató a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének)
megérkezését követően köteles a Megrendelő részére a vásárlást elektronikus
úton (e-mailben) visszaigazolni.

3. Szállítási feltételek
3.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a
Megrendelő által a megrendelés során jelzett szállítási címre, vagy
átvevőpontra szállító céggel kiszállítja. 

3.2. GLS futárszolgálat házhozszállítással
A Termékeket a GLS futárszolgálat szállítja ki.
Bővebb információt itt talál:
https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok
Ezen szállítási mód díja bruttó 1390 Ft.
Szállítási határidő: 1 – 4 munkanap 

17900 felett ingyenes szállítás GLS futárszolgálattal teljesített
rendelések esetében.

3.3. GLS csomagautomata

Szállítás GLS csomagautomatába, kényelmes és rugalmas csomagátvétel.

Ezen szállítási mód díja bruttó 990 Ft.

Szállítási határidő: 1 – 4 munkanap

3.4. MPL futárszolgálat
Egyetemes csomagszolgáltatás MPL Postacsomag alapdíj
Ezen szállítási mód díja bruttó 2370 Ft.
További költségek a szállítási díjon felül:
+ törékeny csomagkezelés díj, mely az alapdíj 75%-a: 1780 Ft.
Szállítási határidő: 6 – 10 munkanap

Teljesítési határidő
3.5.A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés
visszaigazolásától számított legfeljebb 8
nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az
Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a
Vevő jogosult a szerződéstől elállni. Az egyes szállítási módoknál az
általános teljesítési határidőtől esetlegesen
eltérő szállítási határidőt minden esetben jelezzük.

3.6. Megrendelő a termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás
időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén
az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó
reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a
Megrendelő bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó a
Megrendelő kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen
jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli
a felelősség.

3.7. Amennyiben a Megrendelő rossz szállítási címet ad meg a
megrendelésben, vagy a szállítás időpontjában nem tartózkodik a megadott
címen és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért a
Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben a Szolgáltató a
teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül
e-mailben értesíti az érintett Megrendelőt erről a tényről és megkéri, hogy
adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a Megrendelő megadja a helyes
címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre abban az esetben van
lehetőség, ha a Megrendelő a válaszlevéllel egyidejűleg átutalja az ismételt
kézbesítés költségét. A vásárolt terméket a második kézbesítés díjának, a
Szolgáltató bankszámláján való jóváírást követő munkanapon adja át a
szállítmányozó cégnek.

3.8. Amennyiben a Szolgáltató felszólítására a Megrendelő 5 munkanapon
belül nem reagál, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy nem fizeti meg
a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása
után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon
belül a Szolgáltató visszautalja a már megfizetett vételárat a Megrendelő
részére. Ez esetben a Szolgáltató nem tartozik további teljesítési
kötelezettséggel a Megrendelő felé.

3.9. Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett,
kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérjen
igazolást, de legalább kérje meg a kézbesítőt, hogy írja alá dátumozva az
átvett küldemény csomagolását, vagy az átvételi elismervény vevőnél maradó
példányát, amelyeket kérjük őrizzen meg. Amennyiben élni kíván az alábbi
elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási
nyilatkozatához.

4. Fizetési feltételek:

4.1. Webshopunkban Megrendelő az alábbi fizetési lehetőségek közül
választhat: előre átutalás, utánvétes fizetés, barion.

4.1.1. Előre átutalás esetén a csomagot csak akkor adjuk át kiszállításra
a kézbesítőnek, amennyiben az általunk visszaigazolt pontos összeg beérkezett
a bankszámlánkra.

4.1.2. Amennyiben a Megrendelő a megrendelt termékek árát közvetlen
banki befizetéssel vagy átutalással egyenlíti ki a Szolgáltató felé, és a
megrendelés leadását követő 8 munkanapon belül a megrendelt árunak az
elektronikus úton elküldött visszaigazolásban szereplő értéke a Szolgáltató
bankszámlájára nem érkezik meg, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a
Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan
megszűnik.

4.1.3. Amennyiben a Megrendelő a megrendelt termékek árát közvetlen banki
befizetéssel vagy átutalással egyenlíti ki a Szolgáltató felé, és a
megrendelés leadását követ 8 munkanapon belül a megrendelt árunak az
elektronikus úton elküldött visszaigazolásban szereplő értéke a Szolgáltató
bankszámlájára hiányosan érkezik meg, a Szolgáltató ennek tényéről –
munkanapokon 08:00 – 17:00 között – telefonon és elektronikus úton értesíti a
Megrendelőt. A Szolgáltató az árut mindaddig visszatartja, amíg az elektronikus
úton elküldött visszaigazolásban szereplő érték maradéktalanul beérkezik. Az
ebben az időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt
visszatéríteni. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően 48 órán belül a
fennálló árkülönbözet nem érkezik be a Szolgáltató számlájára, a Szolgáltató
ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden
további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ilyen esetben az áru értéke
a Megrendelő által megadott számlára visszautalásra kerül.

4.2. Utánvétes fizetés esetén Szolgáltató átadja a Megrendelő által
megrendelt termékek csomagját a Szállítmányozó cégnek, mely az átadástól
számított 24 vagy legkésőbb 48 órán belül kiszállítja Megrendelőnek. Az
utánvét költségét Megrendelő a kiszállításkor fizeti ki a futárnak.

4.3. Fizetés Barionnal -Fizetés bankkártyával

A Barion rendszerén keresztül biztonságosan, kényelmesen és azonnal
kifizethető a rendelés. Mi az a Barion?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen
és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel
fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátainak.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni
bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot,
valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelni a kártyaszámot egyetlen
Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcím és jelszó. Ez
nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli!

Fizetéshez használható:

  • Mastercard vagy Maestro bankkártya
  • Visa vagy Electron bankkártya
  • Amex bankkártya

A bankkártyás fizetésnek a Megrendelő részére nincsen felára.

Hogyan történik a fizetés?

Miután a Megrendelő a bankkártyás fizetési módot választotta és a
megrendelés véglegesítéséhez a Fizetés Barionnal gombra kattintott, átkerül a
Barion oldalára. Itt a kosárban lévő termékek és azok végösszege mellett
kétféle fizetési módot ajánl fel a rendszer: balra a Barion tárca, jobbra a
bankkártyás fizetés látható.

Ha Megrendelőnek van Barion-tárcája, és fel is van töltve az
egyenlege, egy email-cím és jelszó megadásával, kártyaadatok megadása nélkül
is fizethet. Ha nincs ilyen, akkor a jobb oldali űrlapot használva kell
megadni ezeket a sikeres fizetéshez.

A fizetés végén a Tovább gombbal lehet visszajutni a webshop oldalára.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank
felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5. Garancia, szavatosság, elállási jog

5.1 Elállási jog tájékoztató
Megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Megrendelő vagy Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő
harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy
elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Vitalexpert Kft. 1036
Budapest, Bécsi út 100. info@organicforce.hu

Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt
határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

5.2. Az elállás joghatásai
Ha Megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb
Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül
visszatérítjük a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,
ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet
során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve,
ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását
adja (pl utánvételes fizetés helyett banki átutalás); e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a
terméket, vagy Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül
a korábbi időpontot kell figyelembe venni
Megrendelő köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de
legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül
visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos
határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének
közvetlen költségét Megrendelő viseli.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a
Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletében foglaltak érvényesek.
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf
Felhívnánk az Ügyfél szíves figyelmét a 14. 29 paragrafus d, és e pontjára:
A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
Tehát élelmiszerek, étrend kiegészítők elállási jogával csak bontatlan
csomagolásban, lejárati időn belül van mód állni.

5.3. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási
szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet érvényes.
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14060.pdf

6. Egyebek
6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet
technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó
hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való
csatlakozás miatt következett be. Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve
az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. Megrendelő nem jogosult a Szolgáltató vagy a Weboldalon megjelenő
termékpartnerek és egyéb védjegytulajdonosok által használt védjegyek,
termékmegjelölések, ábrák, képek, szimbólumok jogosulatlan használatára,
kivéve amennyiben ehhez az érintett tulajdonosok előzetesen írásban
kifejezetten hozzájárultak. Ezen kötelezettség megszegése esetén – az egyéb
jogszerű igények érvényesítése mellett – a Szolgáltató jogosult a jelen
szerződéses jogviszony azonnali hatályú felmondására.

6.4. Megrendelő a megrendelő űrlapon hozzájárulhat, hogy számára a
Szolgáltató reklámcélú ajánlatokat, hirdetéseket juttasson el e-mailben.

6.5. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat
célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés
feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az
Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés
teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató
alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek
adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

6.6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor
módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel
egyidejűleg lép hatályba.

6.7. Amennyiben a jelen ÁSZF, vagy mellékletei, illetve más, az ÁSZF-el
szerves egységet képező megállapodások és nyilatkozatok egyes kikötései
érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem
érinti a megállapodás egészét. A megállapodás érvénytelenséggel nem érintett
rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, helyette az adott
érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a felek közötti
jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni kivéve, ha az érvénytelen vagy
annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a felek egyáltalán nem
kötötték volna meg.

6.8. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az
esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben
tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek –
értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi
Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7. PANASZOK, BEJELENTÉSEK KEZELÉSE
7.1. a Szolgáltató törekszik a Megrendelő észrevételeivel és panaszaival
(továbbiakban bejelentés) kapcsolatos eljárást hatékonyan, átláthatóan és
gyorsan kezelni, minimalizálva ezáltal a működési kockázatokból származó
veszteségeket úgy a Megrendelő, mint a Szolgáltató esetében. A Panaszos
általában a Megrendelő, azonban Panaszosnak tekintendő minden olyan személy
is, aki a Szolgáltató eljárását nem valamely konkrét, amúgy az Ügyfél által
elérhető szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő
tevékenységével kapcsolatban (például reklám) kifogásolja. Panasznak minősül
a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő minden
olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a Panaszos a szervezet
eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét
megfogalmazza. Észrevételnek minősül a Szolgáltató tevékenységével,
szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő minden olyan észrevétel, amely adott
jogszabályi és szerződési feltételek között nem kifogásolható, azonban a
Szolgáltató szolgáltatási színvonalának emelkedéséhez vezethet.

7.2. a Szolgáltató a bejelentéseket írásban, a következő módon fogadja:
– elektronikusan az info@organicforce.hu e-mail címre,
– postai úton, a Szolgáltató címére küldött ajánlott postai küldeményben.

7.3. Amennyiben a Szolgáltató a bejelentést megalapozatlannak találja,
úgy erről a tényről, illetve indokairól a vizsgálat befejezését követően a
bejelentőt 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Amennyiben a bejelentést,
vagy annak megfelelő részét a Szolgáltató alaposnak találja, úgy köteles
haladéktalanul a szükséges intézkedések megtételére – határidő biztosítása
mellett – egyben köteles erről a tényről a bejelentőt is tájékoztatni.

7.4. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz
fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:
– megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége,
visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;
– jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének
elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a
Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi
befolyásolására alkalmas (bővebb információt awww.gvh.hu Weboldalon talál);
– elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti
Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu Weboldalon talál);
– a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók
tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság
ellenőrzi;
– az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes
fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.
Társaságunk tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi
hatóság NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége. Bővebb információt
a www.nfh.huWeboldalon talál.
A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Felügyelet fogyasztóvédelemmel kapcsolatos
aktuális jogszabály és rendelet gyűjteményét itt
találod:http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/jogszabaly/jogszab.html

8. Weboldal tárhelyüzemeltetője:

HelloWP! 

TooEarlyBird, LLC
30 N Gould St
Ste N, Sheridan,
WY 82801, US